LIÊN HỆ

Phòng khám Mắt – kính thuốc Bs Luyến

Tổ 10 phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng

OR

Khoa Mắt – Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Cao Bằng

ĐT: 0974122888